Esittely

Bounce Espoo ry on espoolainen trampoliinivoimisteluun ja cheerleadingiin erikoistunut urheiluseura. Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikkumista ja tarjota eri ikäisille, erityisesti lapsille ja nuorille, mahdollisuus harrastaa turvallisesti ja motivoivasti. Seuratoimintamme on kaikille avointa ja harrastuksen voi aloittaa myös keskellä harjoituskautta. Jokainen bouncelainen etenee harrastuksessaan harrastus-, kilpa- tai huippu-urheilutasolla yksilöllisten edellytysten ja tarpeiden mukaisesti omaa tahtiaan. Seuran valikoimaan kuuluu vuonna 2021 mukaan otettu cheerleading, sekä trampoliinivoimistelun kolme eri lajia: yksilötrampoliini, synkrotrampoliini ja tuplaminitrampoliini eli DMT. Olympiakomitea ja Voimisteluliitto ovat myöntäneet seuralle lasten ja nuorten tähtimerkin osoituksena laadukkaasta toiminnasta trampoliinivoimistelussa.

Seuran nimi, Bounce (Bounce Espoo), tarkoittaa muun muassa ponnistusta ja pomppua. Lajin pariin löytäneet käsittävät termin myös rentona yhdessä olemisena ja yhteenkuuluvuutena. Sana kuvaa lajiamme hyvin; trampoliinivoimistelu on korkeuksissa tehtäviä, hallittuja ja turvallisia temppuja, nautittavaa harrastamista, mutta myös erittäin haastavaa ja pitkäjänteisyyttä vaativaa kilpa- ja huippu-urheilua.

Ammattitaitoinen ohjaus ja valmennus on meille tärkeää. Kaikki ohjaajina toimivat työntekijämme koulutetaan lajin osaajiksi seuran sisäisen koulutuspolun ja mm. Voimisteluliiton koulutusten avulla. Kokemusta kartutetaan aluksi apuohjaajan roolissa ja vähitellen siirrytään itsenäisempään rooliin ja haastavampiin ryhmiin. Kilpavalmentajillamme on koulutuksen ja monipuolisen kokemuksen lisäksi oma trampoliinivoimistelun kilpatausta ja erittäin vahva lajiosaaminen.

BOUNCEN ARVOT

Miten seuran arvot näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa?

Turvallisuus 
Pitää sisällään niin fyysisen kuin psyykkisen turvallisuuden. Ohjaajamme saavat perehdytyksen seuran toimintaan ja toimintatapoihin sekä turvalliseen harjoitteluun. Toiminnassamme keskitytään laadukkaaseen pohjatyöhön ja siihen, että perusliikkeet sekä vaikeiden liikkeiden välivaiheet ovat kunnossa ennen vaikeampien liikkeiden harjoittelua. Näin pystymme varmistamaan, että harjoittelu on laadukasta ja ennenkaikkea turvallista ja pitkällä aikavälillä myös esimerkiksi rasitusvammoja ennaltaehkäisevää. Vaikeampien liikkeiden opettelun edellytyksenä on myös, että lapsella on sekä fyysiset, että psyykkiset valmiudet vaikeampien liikkeiden oppimiseen ja harjoitteluun.   

Kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen eivät kuulu seuramme toimintaan. Meillä on ongelmanratkaisupolku ongelmatilanteiden varalle ja toimiston täysipäiväset työntekijät tukevat ohjaajia mahdollisissa ongelmatilanteiden selvittelyssä. Haluamme että kaikilla seuran toiminnassa mukana olevilla on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen toimintaympäristö. Lisäksi Koulutamme ohjaajia seuran sisäisesti sekä voimistelu- ja cheerleadingliiton ja muiden järjestöjen koulutuksilla yksilöidysti tarpeen mukaan. 

Hauskuus
Liikunnan tavoitteena on on olla ennenkaikkea hauskaa ja tuottaa iloa liikkujille sekä myös ohjaajille ja valmentajille. Ohjaajamme ja valmentajamme kuuntelevat ja ottavat vastaan osallistujien toiveita, tavoitteita ja mielipiteitä. Huumori, uusien pelien ja leikkien kokeilu on sallittua ja kannustamme ohjaajia heittäytymään ryhmän mukaan. Bouncen hallilla vallitseekin aina positiivinen ja iloisa treeni-ilmapiiri.  

Laatu
Seurassa on luotu yhteiset tavoitteet sille, mitä missäkin taitotasoryhmässä tulee opettaa ja osata ennen kuin voi siirtyä seuraavalle tasolle. Ohjaajamme tekevät kausisuunnitelmat omille ryhmille. Tämä takaa harjoitusten laadukkaan sisällön sekä helpottaa toimintaa poikkeustilanteissa esim. sairaustapauksissa, jolloin suunnitelman voi jakaa sijaiselle. Koulutamme ohjaajia seuran sisäisesti sekä voimistelu- ja cheerleadingliiton ja muiden järjestöjen koulutuksilla yksilöidysti tarpeen mukaan. 

Yhteisöllisyys
Arvostamme kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia työntekijöitä, hallituslaisia, ohjaajia, valmentajia, harrastajia, harrastajien vanhempia sekä vapaaehtoisia. Toimimme tiiviissä ja hyvässä hengessä tehden yhteistyötä ja kunnioittaen toisiamme. Teemme yhteistyötä myös yli lajirajojen. Käytämme ja opetamme hyviä käytöstapoja sekä kauden alussa pyrimme ryhmäyttämään oman ryhmämme. Seuramme toimijat ja harrastajat toimivat hyvässä yhteishengessä, joka näkyy myös harjoitushallillamme! Järjestämme vuosittain myös seuran jäsenille yhteisiä tapahtumia, jotka edesauttavat yhteisöllisyyden rakentamista.  

BOUNCE ON LASTEN JA NUORTEN TÄHTISEURA

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tämän laajemman tuen avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti. Lisätietoja tähtiseuratoiminnasta: Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma – Suomen Olympiakomitea