Bouncelaisen materiaalipankki

 

BOUNCELAISEN MATERIAALIT

BOUNCELAISEN INFOKIRJE HARRASTAJILLE

Bouncelaisen infokirje syksy 2023

RYHMÄKIRJEET HARRASTAJILLE (CHEERLEADING & TRAMPPA & PIENTEN LASTEN TEMPPUKERHOT)

TRA RYHMÄKIRJEET S2023

PELISÄÄNNÖT

VOIMISTELULIITON PELISÄÄNNÖT

Vieressä olevaa kuvaa klikkaamalla pääset lukemaan Voimisteluliiton yhteiset pelisäännöt kaikille trampoliinivoimistelun parissa toimiville.

HARRASTAJAN PELISÄÄNNÖT
 • Tulen tunnille ajoissa ja odotan harjoitusteni alkua odotustilan edessä olevilla penkeillä. En mene permantoalueelle ilman ohjaajan lupaa.
 • Jätän kengät siististi odotustilan hyllyihin. Vaatteet ja tavarat voi tuoda harjoitusalueen vieressä olevan lokerikkoon/naulakkoon.
 • Tulen harjoituksiin sopivissa liikuntavaatteissa ja mukanani on tarvittavat varusteet.
 • Otan mukaan oman juomapullon. Juon janooni vettä. Mahdolliset eväät syön odotustilassa ja siivoan omat jälkeni
 • Huolehdin omista tavaroistani, enkä koske muiden tavaroihin ilman lupaa.
 • Käytän Bouncen liikuntavälineitä niille tarkoitetulla tavalla. Pidetään liikuntavälineistä yhdessä hyvää huolta.
 • Emme tarvitse kännyköitä treeneissä! Erillisen luvan esim. kuvaukseen kysyn tarvittaessa ohjaajalta
 • Kuuntelen ohjaajaa ja noudatan annettuja ohjeita sekä osallistun tunnilla myös alku- ja loppu
 • Noudatan trampoliineihin liittyviä sääntöjä (yksi kerrallaan, en mene päätyjen päälle tai tramppojen alle ja menen trampoliinille vasta luvan saatuani sekä annan kavereille harjoittelurauhan).
 • Pysyn omalle harjoitusryhmälle varatulla alueella.
 • Käyttäydyn asiallisesti ja huomioin muut harrastajat.
 • Yritän parhaani ja kannustan kavereitani, Bouncen halli on kiusaamisvapaa paikka.
 • Mikäli näen tai koen kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä, kerron siitä ohjaajalle/valmentajalle.
 • Tulen hallille vain, kun minulla on ohjatut harjoitukset.
OHJAAJAN/ VALMENTAJAN PELISÄÄNNÖT

• Tervehdin harrastajia ja työkavereitani tullessani hallille
• Teen parhaani ohjaus- tai valmennustyössäni
• Tulen ajoissa harjoituksiin ja huolehdin, että minulla on asianmukaiset varusteet päälläni
• Työskennellessäni keskityn vain ryhmäni ohjaamiseen
• Kännykän käyttö on sallittua harjoitusten aikana vain työasioissa (esim. kuvaus, poissaoloilmoitukset tms.)
• Kohtelen jokaista lasta yksilönä ja tasavertaisesti
• Olen avoin ja kannustava, annan palautetta positiivisesti rohkaisten valmennettaviani
• Ohjaan ryhmiä osaamistason, harrastajien ikätason ja herkkyyskausien mukaisesti
• Olen hyvä roolimalli valmennettavilleni
• Toimin yhteistyössä muiden ohjaajien ja valmentajien kanssa
• Ohjaan harrastajia terveellisiin elämäntapoihin
• Ohjaan harrastajiani käyttäytymään hyvin ja noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä
• Huolehdin omasta ja muiden turvallisuudesta
• Ilmoitan ajoissa mahdollisista muutoksista harjoituksissa
• Puutun mahdollisiin ongelmakohtiin esim. harjoitustilanteissa
• Otan vastaan palautetta ja pyrin kehittymään jatkuvasti ohjaajana/valmentajana
• Pyydän apua muilta ohjaajilta/ seuratyöntekijöiltä, mikäli jokin asia askarruttaa
• Hankin itselleni tarvittavat sijaiset itse hyvissä ajoin

VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT

• Huolehdin, että lapseni on ajoissa ja säännöllisesti harjoituksissa ja pidän huolen asianmukaisesta vaatetuksesta
• Ilmoitan lapseni mahdolliset poissaolot mahdollisimman aikaisin ohjaajalle/valmentajalle
• Ohjaan lasta hyviin käytöstapoihin ja terveellisiin elämäntapoihin
• Kannustan lastani ja iloitsen pienistäkin onnistumisista yhdessä lapseni kanssa ja annan lapseni erehtyä
• En vertaa lastani toisiin lapsiin, jokainen kehittyy yksilöllisesti.
• Arvostan ohjaajan/valmentajan työtä ja työrauhan säilyttämiseksi en puutu kesken tunnin hänen työskentelyynsä. Puhun tarvittaessa ohjaajan kanssa tunnin jälkeen tai sovin hänen kanssaan keskusteluajan.
• En arvostele ohjaajia, valmentajia, tuomareita tai muita toimijoita lapseni kuullen. Ymmärrän, etten välttämättä ole asiantuntija tässä lajissa.
• Annan lapselleni harjoittelurauhan harjoituksissa, vanhemmat voivat odottaa lapsiaan vanhemmille varatussa odotustilassa
• Kerron ohjaajalle/valmentajalle mahdollisista häiriötekijöistä, kuten muuttuneesta elämäntilanteesta tai sairauksista, jotka voivat vaikeuttaa lapseni harjoittelemista
• Jos minulla on kysyttävää tai kritiikin aihetta, keskustelen ensin lapseni ohjaajan/valmentajan kanssa. Minulla on myös aina halutessani mahdollisuus olla yhteydessä toimistoon tai seuran johtoon.
• Siivoan aina jälkeni

HALLIN PELISÄÄNNÖT

• Trampoliinilla hypitään yksi kerrallaan ellei valmentaja erikseen toisin ohjeista
• Trampoliinin tai päätymattojen alle ei saa koskaan mennä
• Vain trampoliinin verkolla saa hyppiä. Päädyt takaavat hyppijän turvallisuuden tempun epäonnistuessa.
• Annan harjoitusrauhan muille harjoittelijoille. Ylimääräinen melu haittaa trampoliinilla keskittymistä ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.
• Harjoitusalueelle voi mennä vasta valmentajan/ohjaajan kutsuessa ryhmänsä odotuspenkeiltä

Noudatamme harjoituksissa ehdottomia turvallisuussääntöjä. Jos harrastaja ei toistuvista huomautuksista huolimatta noudata pelisääntöjä, jolloin hän vaarantaa joko omaansa tai toisten turvallisuuden, on valmentajalla oikeus poistaa hänet ryhmästä. Tällaisessa tapauksessa otetaan yhteyttä huoltajaan ja keskustellaan tapahtuneesta ja mahdollisista korjauksista tilanteeseen.