Seuran talous

Seuran syyskokouksessa vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet. Lisäksi vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Seuran hallitus päättää seuran tilinkäyttö- ja muiden oikeuksien myöntämisestä, yhteisten tulojen ja menojen jakamisesta seuran toimialojen kesken sekä valitsee seuran taloudenhoitajan ja/tai kirjanpidosta vastaavan henkilön, jonka tehtävänä on hallituksen oikeuttamana vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta sekä hallinnoida seuran tilejä. Seuran jäsenen niin halutessaan saa hän seuran talousluvut tietoonsa.

Harrastajien ja kilparyhmäläisten harjoitusmaksut jäsenmaksuineen muodostavat 85 % tuloista. Espoon kaupungin yleisavustus ja vuokratuki mahdollistavat seuran toiminnan sekä sen laajentamisen. Seura ei tavoittele taloudellista voittoa. Tilanteessa, jossa seuran tulot ylittävät menot, sijoitetaan ylimääräiset tulot seuran kehittämiseen, toiminnan jatkuvuuden takaamiseen tai muuhun seuralle, lajille tai liikunnalle ja urheilulle merkittävään kohteeseen.

 

Ohjesäännöt ryhmille
Seurassa toimivilla ryhmillä ei ole omia tilejä tai varoja käytössään vaan seuran jäseniltään saamat rahat käytetään kaikkien ryhmien kesken seuran kulujen kattamiseen (vuokrat, palkat, talous), valmennuksen kehittämiseen (valmentajien koulutus), välineiden hankintaan jne. Harjoitusmaksut määräytyvät harjoitusten keston ja harjoitusmäärien mukaan. Lisää tietoa harjoitusmaksuista löytyy seuran nettisivuilta. Seura pyrkii kulloisenkin taloustilanteen mukaan osallistumaan valmentajien ja tuomareiden kilpailukuluihin, lisäksi kuluja hyvitetään mahdollisuuksien mukaan myös osallistuville kilpailijoille.

 

Talouden seuranta
Hallitus seuraa taloutta ja puheenjohtaja tai sihteeri antaa hallituksen kokouksissa lyhyen katsauksen taloustilanteeseen. Seuran kirjanpito on ulkoistettu ja budjetin toteutumista seurataan kuukausitasolla.

 

Tulot ja menot
Seuran budjettiesityksen tekee hallitus. Budjetin seuraavalle vuodelle hyväksyy seuran syyskokous.

Tulot:
– harrastajaryhmien kausimaksut
– kilparyhmien kausimaksut
– loma-ajan harrasteleirimaksut
– jäsenmaksut
– kilpailutuotot
– leirituotot (kilparyhmät)
– myyntituotot
– KULPS, Jumppi, WAU, Lystiloikkaus
– perheliikuntatuotot
– kaupungin yleisavustus
– kaupungin vuokra-avustus
– Espoon kaupungin koulutusavustus
– kesäsetelit
– muut tuotot

Menot:
– vuokrat
– palkat
– henkilöstösivukulut
– jäsenrekisteri
– jäsenmaksut
– leirikulut kotimaa
– leirikulut ulkomaat
– kilpailukulut kotimaa
– kilpailukulut ulkomaat
– kilpailumaksut
– kilpailunjärjestämiskulut
– koulutuskulut
– puhelinkulut
– markkinointi
– toimistotarvikkeet
– EA-tarvikkeet
– välineistö
– vakuutusmaksut
– stipendikulut
– henkilöstön virkistystoiminta
– pankkikulut
– työterveyshuolto
– muut kulut