Vastuullisuus

Voimisteluseura Bounce Espoo ry noudattaa toiminnassaan urheiluyhteisön reilun pelin periaatteita sekä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa, jossa otetaan huomioon turvallinen toiminta ympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, hyvä hallinto, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping asiat. Me seurana haluamme tarjota turvallisen ja laadukkaan harrastustoimintaympäristön jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle sekä kaikille seuran toiminnassa mukana oleville työntekijöille, valmentajille ja ohjaajille.  

Voimisteluseura Bouncen on saanut olympiakomitean myöntämän lasten ja nuorten tähtiseuratunnukset. Vastuullisen toimintakulttuurin kehittämistyötä teemme Voimisteluliiton Tähtitason vastuullisuusaskeleita toteuttaen.
Tästä pääset tutustumaan Bouncen vastuullisuustyöhön: Vastuullisuustyö Bouncessa.

Olemme seurassamme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa, mikäli herää epäily epäeettisestä tai väärinkäytöksisestä toiminnasta. 
Epäasiallinen käytös ei kuulu seuramme toimintaan. 

Seurassamme on nollalinja kiusaamiselle ja kaikenlaiselle epäasialliselle kohtelulle. Jos koet tai näet epäasiallista käytöstä, olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä riikka@bounce-espoo.fi tai puh. 045 314 0847. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti. 
Jos haluat jutella nimettömästi kohtaamastasi epäasiallisesta käyttäytymisestä, voit ottaa myös yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin-palveluun. www.etoleyksin.fi. 

Bouncen arvot

Miten seuran arvot näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa?

Turvallisuus 
Pitää sisällään niin fyysisen kuin psyykkisen turvallisuuden. Ohjaajamme saavat perehdytyksen seuran toimintaan ja toimintatapoihin sekä turvalliseen harjoitteluun. Toiminnassamme keskitytään laadukkaaseen pohjatyöhön ja siihen, että perusliikkeet sekä vaikeiden liikkeiden välivaiheet ovat kunnossa ennen vaikeampien liikkeiden harjoittelua. Näin pystymme varmistamaan, että harjoittelu on laadukasta ja ennenkaikkea turvallista ja pitkällä aikavälillä myös esimerkiksi rasitusvammoja ennaltaehkäisevää. Vaikeampien liikkeiden opettelun edellytyksenä on myös, että lapsella on sekä fyysiset, että psyykkiset valmiudet vaikeampien liikkeiden oppimiseen ja harjoitteluun.   

Kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen eivät kuulu seuramme toimintaan. Meillä on ongelmanratkaisupolku ongelmatilanteiden varalle ja toimiston täysipäiväset työntekijät tukevat ohjaajia mahdollisissa ongelmatilanteiden selvittelyssä. Haluamme että kaikilla seuran toiminnassa mukana olevilla on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen toimintaympäristö. Lisäksi Koulutamme ohjaajia seuran sisäisesti sekä voimistelu- ja cheerleadingliiton ja muiden järjestöjen koulutuksilla yksilöidysti tarpeen mukaan. 

Hauskuus
Liikunnan tavoitteena on on olla ennenkaikkea hauskaa ja tuottaa iloa liikujille sekä myös ohjaajille ja valmentajille. Ohjaajamme ja valmentajalle kuuntelevat ja ottavat vastaan osallistujien toiveita, tavoitteita ja mielipiteitä. Huumori, uusien pelien ja leikkien kokeilu on sallittua ja kannustamme ohjaajia heittäytymään ryhmän mukaan. Bouncen hallilla vallitseekin aina positiivinen ja iloisa treeni ilmapiiri.  

Laatu
Seurassa on luotu yhteiset tavoitteet sille, mitä missäkin taitotasoryhmässä tulee opettaa ja osata ennen kuin voi siirtyä seuraavalle tasolle. Ohjaajamme tekevät kausisuunnitelmat omille ryhmille. Tämä takaa harjoitusten laadukkaan sisällön sekä helpottaa toimintaa poikkeustilanteissa esim. sairaustapauksissa, jolloin suunnitelman voi jakaa sijaiselle. Koulutamme ohjaajia seuran sisäisesti sekä voimistelu- ja cheerleadingliiton ja muiden järjestöjen koulutuksilla yksilöidysti tarpeen mukaan. 

Yhteisöllisyys
Arvostamme kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia työntekijöitä, hallituslaisia, ohjaajia, valmentajia, harrastajia, harrastajien vanhempia sekä vapaaehtoisia. Toimimme tiiviissä ja hyvässä hengessä tehden yhteistyötä ja kunnioittaen toisiamme. Teemme yhteistyötä myös yli lajirajojen. Käytämme ja opetamme hyviä käytöstapoja sekä kauden alussa pyrimme ryhmäyttämään oman ryhmämme. Seuramme toimijat ja harrastajat toimivat hyvässä yhteishengessä, joka näkyy myös harjoitushallillamme! Järjestämme vuosittain myös seuran jäsenille yhteisiä tapahtumia, jotka edesauttavat yhteisöllisyyden rakentamista.