Turvallisuus

Trampoliinivoimistelu voi näyttää ulkopuolisen silmin hurjalta touhulta. Todellisuudessa loukkaantumisia tapahtuu hyvin harvoin. Lajissa on tarkat turvallisuusohjeet, joita kaikkien edellytetään noudattavan. Ohjeet käydään läpi ensimmäisellä harjoituskerralla ja niistä muistutellaan aina tarvittaessa. Myös nuorimpien harrastajien on ymmärrettävä turvallisuuden kannalta tärkeät säännöt ja maltettava kuunnella ohjeita. Koulutetun trampoliiniohjaajan johdolla uusien taitojen opettelu onnistuu turvallisesti ja hallitusti. BounCen ohjaajat ovat saaneet koulutuksen trampoliinivoimistelun liikkeiden opettamiseen ja heillä on kokemusta eritasoisten ryhmien ohjaamisesta.

Kilpatrampoliini joustaa ja ”heittää” huomattavasti tehokkaammin kuin pihatrampoliinit. Vaikka omalla pihatrampalla voltit ja muut temput onnistuisivatkin jo, on turvallisuussyistä uusien harrastajien aloitettava trampoliinivoimistelu alkeistasolta. Harjoittelu trampoliinilla aloitetaan perushypyistä edeten vähitellen vaikeampiin liikkeisiin. Uudet liikkeet perustuvat aina aiemmin opittuihin, teknisesti hyvin hallittuihin perusliikkeisiin. Eteneminen on portaittaista ja tapahtuu harrastajan omaan tahtiin. Kun liikkeen jokainen välivaihe on opittu hyvin, vältytään turhilta loukkaantumisilta, mutta myös pelolta liikkeen suorittamista kohtaan. Harjoituksissa on myös tärkeää harjoitella virkeänä ja hyvin palautuneena, jolloin turhia loukkaantumisia ei tule.

Vinkkejä turvallisiin, mutta haastaviin pihatramppatemppuihin löydät BounCen Youtubesta.

Lasten ja nuorten monipuolinen vapaa-ajan liikkuminen lisää myös lajiharjoittelun laatua ja turvallisuutta kaikilla harrastajillamme. THL:n suositusten mukaisesti 7-12-vuotiaiden tulisi liikkua päivittäin 1,5-2 tuntia ja 13-18-vuotiaiden vähintään 1-1,5 tuntia päivässä. Liikunnan tulisi sisältää useita reippaan liikkumisen jaksoja, joissa syke nousee ja alkaa hengästyttää.

Tapaturman sattuessa

Tutustu ohjeisiimme tapaturmien varalle.